Demo Talebi

Ürünümüzü merak mı ediyorsunuz?

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ÜCRETSİZ demo talebinde bulunabilirsiniz. İlgili personelimiz size ürünümüzü yerinde tanıtabilir!

Demo Talebi Oluştur

Risk ve Fırsatlar

Biriminize ait Riskleri sistem üzerinden oluşturup Risklerin takibini yine sistem üzerinden yapabilirsiniz. Riskler, istenilen seviyeye düşünceye kadar Riskler ile ilgilenmenize yardımcı olacak uyarılar otomatik olarak yapılır.

Hedefler

Belirtilen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir. Performans kriterlerini etkileyen iç ve dış unsurlar, sizlere hedef olarak seçilir ve sistem tarafından takibi otomatik olarak yapılır.

İzleme ve Ölçme

Müşterilerinizin memnuniyetini ölçmeye yönelik anketleri sistem üzerinden hazırlayabilirsiniz. Aynı şekilde müşteri şikayetlerini sistem üzerinden takip edip Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde otomatik olarak müşterilerinize iletebilirsiniz.

Ürünümüz, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin Kalite Yönetim Temsilcileri tarafından kolay ve hızlı bir şekilde erişimini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde yer alan standart ana başlıklar

 • Dokümante edilmiş bilgi ve doküman içerisinde atıf yapma
 • Risk ve Fırsatlar
 • Hedef belirleme ve takibini gerçekleştirme
 • İzleme ve Ölçme faaliyetleri
 • Anket hazırlama ve sunma
 • 0 kağıt ile dijital ortamda dokümanları muhafaza etme
 • Tüm analizlerin görsel ve grafiksel gösterimi
 • Performans ölçümleri
 • İç Tetki ve Soru Listeleri
 • Düzeltici Faaliyet Formlarının oluşturulması ve takibinin yapılması
 • Proses oluşturma
 • Prosedür oluşturma
 • PDF, Excel ve Word çıktısı alma
 • Ve daha fazlası..

 • 4. KURULUŞUUN BAĞLAMI
  • 4.1 Kuruluş ve Bağlamının Anlaşılması
  • 4.2 İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentileri
  • 4.3 KYS'nin Kapsamı
  • 4.4 KYS ve Prosesler
 • 5. LİDERLİK
  • 5.1 Liderlik ve Taahhüd
  • 5.2 Kalite Politikası
  • 5.3 Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar
 • 6. PLANLAMA
  • 6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri
  • 6.2 Kalite Hedefleri ve Bunlara Erişmek İçin Planlama
  • 6.3 Değişikliklerin Planlanması
 • 7. DESTEK
  • 7.1 Kaynaklar
  • 7.2 Yetkinlik
  • 7.3 Farkındalık
  • 7.4 İletişim
  • 7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi
 • 8. OPERASYON
  • 8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol
  • 8.2 Ürün ve Hizmet İçin Şartlar
  • 8.3 Hizmetin Tasarımı ve Geliştirilmesi
  • 8.4 Satın Alma Prosesi
  • 8.5 Üretim ve Hizmetin Sunumu
  • 8.6 Hizmetin Sunumu
  • 8.7 Uygun Olmayan Çıktının Kontrolü
 • 9. PERFORMANS DEĞERLENDİRME
  • 9.1 İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme
  • 9.2 İç Tetkik
  • 9.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi
 • 10. İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ

 • Yıllık İç Tetkik Planının hazırlanması, iç tetkiçilerin belirlenmesi ve iç tetkik soru listelerinin hazırlanması
 • İç tetkik sonrası oluşan Düzeltici Faaliyet Formlarının sistem üzerinde oluşturulması ve yine sistem üzerinden takibinin yapılması
 • Risk ve Fırsatları Formunun hazırlanması ve belirlenen risklerin sistem üzerinden takibinin yapılması
 • Hedeflerin oluşturulması ve oluşturulan hedeflerin performans analizlerinin yapılması
 • Tüm takip işlemlerinin uyarı sistemleri ile hatırlatılması
 • Anketlerin hazırlanması, değerlendirilmesi ve raporlanması
 • Tüm dokümanların sistem üzerinden oluşturulması ve dokümana ait kodların sistem tarafından otomatik olarak verilmesi
 • Hazırlanan dokümanların içerisinde başka bir dokümana atıf yapma imkanı
 • İstek, öneri ve şikayetlerin sistem üzerinden alınması ve sistem üzerinden değerlendirilip kullanıcılara bildirilmesi
 • Geriye dönük tüm dokümanlara erişme ve gerekli görülen dokümanların sistem üzerinden paylaşılması
 • Sistem üzerinden gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin kayıt altına alınıp arşivlenmesi